Акстър ГИС Pro

Акстър ГИС Pro

Географска информационна система за

създаване, редактиране, анализ и визуализация на

географски пространствени данни

Информационна система за създаване, манипулиране, анализ и визуализация на географски пространствени данни.
 
Основни възможности на системата
2D и 3D обработка
 
 
Системата притежава мощен 2D и 3D модул (engine), който позволява изграждане на цялостен модел по данни от преки измервания, както и мощен математически модул, чрез който са възможни различни трансформации.
Обмен на данни
 
 
Благодарение на множеството международни стандарти, както и всички стандарти на АГКК, които системата имплементира е възможен обмен на множество различни геореферирани данни, както и на данни от външни системи.
Инструменти
 
 
Системата е оборудвана с редица средства за измервания, създаване, преместване и редактиране на примитиви, инструменти за изчисляване на номера на картни листове, както и още много други.
 Етажни схеми
 
 
Създаване, редактиране и изчертаване на етажни схеми – описване на разпределението на етажната собственост в сгради, според всички изисквания на ЗКИР. Налични са команди за лесно създаване на еднотипни схеми в многоетажни сгради, групово задаване и редактиране на собствеността на апартаментите и други.
 
Семантични данни
 
 
С богатата си семантична база от дании, системата позволява попълването и редактирането на разнообразни номенклатурни данни – регистри с улици, квартали, адреси, както и на собственици, права, документи и много други.

Скици и справки
 
 
Системата разполага с богат набор от скици - скица на поземлен имот, скица на имот с регулация, скица на сгради и много други. Също така разполага и с редица справки - справка по кадастрален регистър, по параграф 4 и много други, като всичко това дава възможност за отлично водене на отчети.
 

Защо Акстър ГИС Pro?
  • Неограничена функционалност
  • Лесен и интуитивен за използване windows интерфейс
  • Няма необходимост от инсталиран Акстър ГИС сървър
  • Картите могат да се пренасят като файл
  • Възможност за инсталиране на допълнителни модули
  • Безплатна първоначална поддръжка за договорен период от време

Системата Акстър ГИС Pro е предназначена за геодезисти или фирми, където не се работи паралелно върху една и съща карта. Поради тази причина, системата няма нужда от сървър, към когото да се обръща за достъп до конкретна карта. Единственото необходимо, за да бъде започната работа е програмата да се инсталира на съответните компютърни станции, като картите могат лесно да се пренасят като файл.

Акстър ГИС Pro е модерна географска информационна система, която притежава всички възможности, необходими на една фирма или организация за лесно и точно водене на справки и отчети.

 
Как да закупим?

Изпратете ни информация за броя служители, които ще работят с Вашата Акстър ГИС Pro система. Не се колебайте да задавате каквито и да било въпроси, свързани със системата и нейната работа.

До един работен ден ще получите обаждане от наш специалист, за да бъдат изяснени всички неясноти и да Ви бъде указано съдействие за избора на идеалната Акстър ГИС Pro система. Веднага след това ще получите оферта, специално изготвена за Вашите нужди.