Дистанционна помощ

Моля изтеглете следния софтуер: RustDesk

  1. Изтеглете, разархивирайте и стартирайте програмата
  2. Продиктувайте номера от полето "ID" на специалиста от АКСТЪР
  3. Продиктувайте паролата от полето "Password" на специалиста от АКСТЪР
  4. Паролата става видима като натиснете бутона с иконка на "око" след полето за парола