АКСТЪР Нотификатор
АКСТЪР Нотификатор

АКСТЪР НОТИФИКАТОР предоставя на потребителите, ползващи продуктите АКСТЪР, възможност да получават информация за настъпване на определени събития в притежаваните системи.

Настройките позволяват на потребителя да определи за какви събития да бъде уведомяван, задаване на собствени приоритети, канали за уведомяване (e-mail, SMS, както и чрез уеб сайт или десктоп базирано приложение), както и възможност да се добавят различни етикети към настъпилите събития.

АКСТЪР НОТИФИКАТОР позволява на продуктите АКСТЪР да изпращат известия и към външни за тях потребители и адреси.