АКСТЪР Профил на купувача
АКСТЪР Профил на купувача
  • Визуализация на списък на всички обществени поръчки, представени в табличен вид, с възможност за търсене и филтриране.
  • Визуализация на преписка за конкретна обществена поръчка, в която са изведени всички свързани с обществената поръчка документи изброени в закона.-

АКСТЪР Профил на купувача позволява директното публикуване на обществените поръчки, въведени в документооборотната система АКСТЪР Офис, в раздел „Профил на купувача”. За всяка обществена поръчка се публикуват всички свързани документи, класифицирани според изискванията на Закона за обществени поръчки. Има възможност служителят на общината да определя дали даден свързан документ да се публикува или не. АКСТЪР Офис предоставя функция за връзка с адрес на преписката в Агенцията за обществени поръчки (АОП).