ACSTRE CIO 2014
Кмете, виж! – платформа за докладване на неспешни сигнали

Тодор Михайлов, Моско Аладжем, Софтуерна група АКСТЪР

В момента общинските администрации не предоставят лесен и достъпен начин за подаване на сигнали за съществуващи проблеми в или извън населеното място. Обикновено процедурата по подаване на такива сигнали е тромава, формална и обезкуражаваща за съвестния гражданин.  Затова Софтуерна група Акстър е разработила „Кмете, виж!“ – платформа за докладване на неспешни сигнали.

Описание

„Кмете, виж!“ е платформа за лесно докладване на неспешни сигнали от различно естество към общинските администрации. Например – дупка в асфалта пред Вашия дом, счупена катерушка, разпилян боклук, неправилно паркиран автомобил. Докладването се извършва през уеб (https://kmetevij.com/) и/или мобилно приложение, което позволява гражданите да направят снимки и  да дадат кратко описание. Информацията се изпраща на сървър, който в зависимост от местоположението и ключови думи класифицира проблема и го насочва към съответната общинска администрация (за София към съответния район) по различни канали. Сигналът може да се  заведе автоматично в документооборотната система или да се изпрати на официалния е-мейл на общината. Гражданинът предоставя контакти, на които може да получава информация за статуса на проблема.

Полза от системата

Системата скъсява разстоянието между гражданите и администрациите и повишава възможността да се докладват проблеми и сигнали. Известно е, че когато един съвестен гражданин види някакъв проблем и има желание да го докладва, той трябва да изразходва доста усилия и нерви, за да се получи резултат. Все още няма реализиран единен телефон за неспешни повиквания. Мобилното приложение „Кмете, виж!“, позволява да се изпрати информация за проблема с няколко лесни стъпки, без  да е нужно да се търси точният телефон на съответната служба на съответната общинска администрация, като гражданинът е уверен, че сигналът ще стигне където трябва. Фактът, че има обратна връзка позволява на гражданите да контролират действията на администрацията.

Архитектура на системата

Фиг. 1 Архитектура на системата

 Системата се състои от уеб сървърно приложение, на което се получават и обработват сигналите, мобилни приложения и модул за изпращане на данните към  деловодната система на администрацията. На фиг. 1 е показана архитектурата на системата и начинът на взаимодействие между отделните части на системата и администрацията.

Модули на системата

Системата се състои от няколко модула, които осигуряват успешното получаване на сигнали и изпращането им към администрациите на съответните организации, за които са предназначени.

Уеб модул

Уеб приложението е съставено от уеб форма за подаване на сигнал, програмен интерфейс за получаване на сигнали от мобилните приложения и административен панел, от който администратор може да преглежда и одобрява заявките, преди да бъдат изпратени към администрациите. Публичната част на уеб приложението може да бъде достъпена на https://kmetevij.com/. Сигналите, които постъпват на сървъра, минават през „спам“ филтър и се одобряват от оператор, преди да бъдат изпратени към общинската администрация. Администрацията се определя автоматично според GPS координатите и съдържанието на сигнала.

Мобилни приложения

Разработени са мобилни приложения за докладване на проблеми за платформите iOS, Android и Windows Phone. Те позволяват да се направи снимка с мобилния телефон и да се прикачат GPS координати, които се изпращат на сървъра на системата. След одобрение от администратор сигналите се изпращат към съответната администрация по наличните за нея канали

 

 

Модул за изпращане на сигнали към администрациите

Изпращането на постъпилите и одобрени сигнали става посредством специален модул. В зависимост от профила на общината, до която се изпраща сигнал, се избира автоматично канал за изпращане: Ако общината разполага със съвременна документооборотна система, сигналът директно се завежда и насочва към съответната служба, отговорна за неговата обработка. Този тип системи разполагат с модули за обмен на документи по електронен път. В противен случай сигналът се изпраща на официалната електронна поща на общината. Отговори на съобщението се обработват и се отразяват  на http://kmetevij.com/.