Специализиран софтуер за развъдни организации
Специализиран софтуер за развъдни организации

Софтуерът за контрол на дейността на организации, занимаващи се с производство и селекция на животни, представлява цялостно решение за обработка и поддържане на масиви от информация и изготвяне на справки върху специализираните данни, обект на работата на животновъдните организации.

Регистър животни

Съхранява и обработва пълна информация за всяко животно.

Сред основните му функции са:

 • картон с пълна информация за животно;
 • произволен брой идентификации;
 • пълна история на собствеността и миграциите по ферми;
 • графична визуализация на родословието с изчислен инбридинг;
 • контрол на продуктивните качества, според предназначението, с възможност за изчисление на специфични индекси;
 • вписване в множество родословни книги;
 • разпечатване на зоотехнически сертификат, паспорт и др.

Регистър ферми

Съхранява и обработва пълна информация за всяка ферма.

Сред основните му функции са:

 • пълна история на собствеността;
 • пълна история на миграциите на животни;
 • въвеждане на произволен брой посещения на обекта, с групово въвеждане на продуктивни качества, бонитировки и плодовитост;
 • актуализиране на данните на обекта спрямо ВетИС (налични животни, премаркирания, селекционен контрол);
 • групово изготвяне на сертификати на животни и първична документация.

Мобилно приложение

Дава възможност за работа със системата директно в животновъдните обекти.

Сред основните му функции са:

 • възможност за работа offline (при липса на обхват);
 • отчитане на продуктивни качества;
 • отдалечена връзка с четец на ушни марки;
 • запис на гео координати при посещение на ферма;
 • директна синхронизация със системата.

 Специализирани справки

Предоставят набор от таблични и статистически справки, сред които:

 • Събития по животни“ (раждане, смърт, внос, износ и др.);
 • Статистика на разплода“ по мъжки и женски животни;
 • „Контрол на продуктивните качества“;
 • „Извършени бонитировки и млечни контроли“;
 • Справки за ИАСРЖ (Регистър и Приложение 4);
 • „Изпълнение на Приложение 4“ за дадена година.

Планиране на селекция

Предоставя възможност за подготовка на данни за статистическа обработка (матрица на родство, измервания, индекси). Спрямо изчислената развъдна стойност на животните в определена група, се изгражда случен план (решава се оптимизационна задача по отношение на развъдна стойност при контролиран инбридинг).