АКСТЪР R-mobil
АКСТЪР R-mobil
  • Поддръжка на регистър на клиентите;
  • Информация за клиента;
  • Информация за различните решения на ТЕЛК;
  • Информация за помощните уреди, които те използват;
  • Поддръжка на регистър на служителите, участващи в работния процес, систематизира ги в групи и им съставя график за заетостта;
  • Приемане и обработка на заявки за превоз;
  • Поддръжка на регистър на автомобилите - информация за извършените прегледи, почиствания, пътните листове и др.;
  • Справки върху всички данни, поддържани от системата.

АКСТЪР R-mobil e програмна система, която управлява дейността по превоз на хора с ограничена мобилност. Системата приема и обработва заявки за превоз от едно място до друго, описва и систематизира целия работен процес и изготвя подробни отчети за извършените дейности. Tя е подхояща за общините, в които има организиран превоз на хората са увреждания.