АКСТЪР УЕБ ПОРТАЛ
АКСТЪР УЕБ ПОРТАЛ
  • Контрол над динамична начална страница
  • Контрол над съдържание в уеб страницата
  • Управление на файлове
  • Удобен и функционален текстов редактор на съдържанието в уеб страницата
  • Поддържане на галерии
  • Лесен за усвояване потребителски интерфейс
  • Анкети
  • Календар с предстоящи събития
  • Управление на потребители с различни нива на достъп

АКСТЪР УЕБ ПОРТАЛ служи за информационен център на съответната администрация, предоставяйки услуги на гражданите.

Той може да съдържа разнообразна по характер информация – териториални данни за обекти с културно, историческо, стопанско и друго значение, промишлени предприятия, търговски дружества, финансови институции, възможности за инвестиции, туризъм, услуги, които администрацията предоставя, справочни материали, описания на процедури и услуги, предоствяни на гражданите и бизнеса, бланки и др.

Порталът разполага с възможности за промяна на дизайна, без да се засяга съдържанието, както и за обогатяване на съдържанието, без това да изисква допълнителни ресурси.