АКСТЪР PKI
АКСТЪР PKI
  • Електронният подпис осигурява:
  • лесно и бързо подписване на документи;
  • защита на подписа с парола;
  • проверка на автентичността на подписа върху документа;
  • полагане на множество подписи върху един документ;
  • полагане на йерархичен електронен подпис;
  • използване и анализ на е-подпис от доставчик на удостоверителни услуги;
  • добавяне на допълнителна информация за подписващия.

Подписите се използват от векове за доказване на достоверността на съдържанието на различни документи. Електронните подписи гарантират кой е подписващият, неговото съгласие със съдържанието на електронния документ по време на подписването и това, че след подписването, документът не е бил измененян.

Според българското законодателство електронните и ръкописните подписи са равносилни, освен ако специален закон казва обратното. Съвременни технологии изключват възможността за подправяне на електронни документи, подписани с електронен подпис.

АКСТЪР PKI + Електронен подпис е програмен комплект, предназначен за административни структури в държавната, областната и общинската администрация, малки и големи предприятия и напълно отговаря на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Системата предлага пълна гама от възможности за цифрово подписване и проверка на достоверността на електронни документи в произволни файлови формати. Системата работи под управлението на WINDOWS 2003/XP и по – новите версии на ОС Windows.

АКСТЪР PKI осигурява издаването и поддържането на ведомствен електронен подпис за всеки служител. Тя дава възможност за динамична проверка и анулиране на издадени цифрови сертификати при нужда.

Изтеглете Acstre еGuard от тук