АКСТЪР Контрол
АКСТЪР Контрол

АКСТЪР Контрол  е технология, която позволява върху общинския сървър да се инсталират специални сървиси (демони), които следят работата. Записва критични параметри и по определена схема /извадка/ от тези данни, изпраща сигнал в Център за обслужване на клиенти АКСТЪР. Специалистите, от своя страна, записват докладваните резултати в база от данни. Друг софтуер периодично анализира получените резултати и ако има тревожни факти за определена система, алармира дежурния АКСТЪР оператор. При необходимост, с е-мейл или sms се информира отговорния специалист от общината, а ако е регистрирано спиране на системата, ще бъде алармиран Кметът на общината.

Системата АКСТЪР Контрол дава възможност за ранно диагностициране и предотвратяване на по-тежки грешки и сривове на системите. Има визуална форма само при възникване на извънредна ситуация – в останалите случаи е невидима за крайния клиент.