АКСТЪР Офис
Какво е АКСТЪР ОФИС ?
 • Създаване на електронна база с документи
 • Намиране на документ за секунди
 • Управление на работния поток и задачите
 • Статистики по документи и задачи
 • По - малко разходи за хартия

С пазарен дял над 60% сред общинските и областни администрации, АКСТЪР ОФИС е водещата документооборотна система и еталон за удобство и надеждност. Частни фирми в областта на застраховането, строителството, електроенергията предпочитат АКСТЪР ОФИС за организацията на своите документи и работни процеси. АКСТЪР ОФИС предоставя пълната гама от функционалности, които са необходими за всяка администрация. С внедряването си, системата повишава многократно ефективността на работните процеси и осигурява ефективност в работата на административния персонал.

 
Защо АКСТЪР ОФИС ?
 • Гъвкав интерфейс и набор от опции
 • Интеграция с пълен комплект софтуерни продукти
 • Екстензивен набор от допълнителни модули
 • Специализирани данни към типовете документи
 • Мобилна версия, съвместима с вашия Android/iOS смартфон

Превърнете ежедневната си работа в удоволствие, използвайки автоматизираните процедури на АКСТЪР ОФИС, като въвеждане и издаване на бланки, формуляри, документи, електронна поща, sms-и и много други. Средствата за описание на технологични вериги и обработката на типови документи и услуги (workflow) ще ви позволят допълнително да олекотите тежестта на ежедневния си документооборот. Чрез допълнителните десктоп (Наказателни постановления, Фишове и др.) и уеб модули, съпътващи системата, лесно може да предоставите на вашите клиенти възможността да направят справка за състоянието на документа си през Интернет или да разширите дейността на АКСТЪР ОФИС в желаната от вас посока. Благодарение на „ноу хау”-то, което специалистите от СГ „АКСТЪР” притежават в областта на докуменооборота е подсигурена адаптацията на АКСТЪР ОФИС към изискванията на всяка администрация.

 
Как да закупим ?
 • Заявка онлайн или на посочените телефони
 • Плащане по банков път

Изпратете ни информация за броя на работни станции, които искате да обхване АКСТЪР ОФИС и на броя служители, които искате да бъдат обучени и до 1 работен ден ще получите оферта, специално изготвена за вашите нужди.