За Акстър ГИС

За Акстър ГИС

Информационна система за

създаване, редактиране, анализ и

визуализация на географски пространствени данни

Информационна система за създаване, манипулиране, анализ и визуализация на географски пространствени данни.
Какво е Акстър ГИС?
 • Векторна и растерна база от данни
 • Богата семантична база от данни
 • Поддържа редица международни стандарти (WMS, WFS и други)
 • Поддържа всички стандарти на АГКК
 • Лесен и бърз обмен на данни (SHP, DXF, CAD, ZEM и други)
 • 3D модел на пространствени данни
 • Възможност за работа с множество координатни системи (UTM, BGS2005, Google и много други)

Акстър ГИС е първата българска географска информационна система (ГИС). Разработването на системата започва през 1986 година, като през годините тя се е доказала като една от най-добрите в България.

Системата предоставя инструменти за създаване, анализ, редактиране, визуализация и обмен на данни, представящи различни обекти от реалния свят (пътища, земеделска земя, населени места, проводи и други) посредством векторни, растерни и семантични данни.

Целта на програмата е автоматизиране на различни задачи, свързани с устройството на териториите, регистъра на собствеността, екологията, инфраструктурата на територията и много други.

 

Защо Акстър ГИС?
 • Удобен и мощен графичен интерфейс
 • Богата функционалност (въвеждане, редактиране, справки, отчети, баланси и др.)
 • Векторизиране на растерни изображения - чрез точни афинни трансформации
 • Удобни филтри за прецизно определяне на видимостта и избираемостта на примитиви
 • Единна защита на данните (контрол на достъпа, контрол на операциите, архивиране)
 • Обмен на данни между АКСТЪР приложенията (синхронен и асинхронен обмен)
 • Качествена поддръжка от квалифицирани експерти

Комплексната система Акстър ГИС предоставя редица автоматизирани средства, чрез които от една страна се улеснява работата на служителите, а от друга се подобрява качеството на услугите, предоставяни от съответната фирма или администрация.

Забравете за ръчното създаване на скици. В Акстър ГИС са достъпни над 30 вида скици, чиито облик лесно може да бъде променян в зависимост от изискванията на съответната фирма или администрация. Наборът от различни справки, които програмата умее да извършва, помага за по-лесно водене на отчети и подобрява значително потока на работа (workflow).

Акстър ГИС разполага с технологии, чрез които подадените от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) нови данни за кадастралните карти периодично подменят старите. Това се извършва в извънработно време и по автоматизиран начин.

Акстър ГИС се предлага в три различни версии:

 • Акстър ГИС Free - подходящ за физически лица, студенти и всякаква нетърговска дейност.
 • Акстър ГИС Pro - подходящ за фирми и малки организации, където всеки служител работи по различна карта.
 • Акстър ГИС Enterprise - подходящ за големи фирми или администрации. Системата позволява едновременна работа от много служители върху едни и същи карти, намиращи се на сървър.

 

Как да закупим?

Изпратете ни информация за броя служители, които ще работят с Акстър ГИС система, както и версията, която желаете да закупите. Ако не сте сигурни, ние ще Ви помогнем с избора на идеалната за Вас Акстър ГИС система. Не се колебайте да задавате каквито и да било въпроси, свързани със системата и нейната работа.

До един работен ден ще получите обаждане от наш специалист, за да бъдат изяснени всички неясноти и да Ви бъде указано съдействие при избора на идеалната Акстър ГИС система за Вашата фирма или администрация. Веднага след това ще получите оферта, специално изготвена според Вашите нужди.