Модул за управление на пос терминал
Модул за управление на Пос терминал

Целта на модула за управление на ПОС терминал е да предостави на служителите на администрацията бърз и интуитивен способ за приемане и обработване на постъпилите плащания през ПОС устройства.

Той се свързва към системата АКСТЪР КАСА и позволява извършването на директно безкасово плащане на услуга в общинската администрация. Осъществява връзката за обработка на самата транзакция и отчита погасяване на задължението в системата АКСТЪР КАСА. По този начин спомага за модернизиране и автоматизиране на работните процеси в администрацията, като от една страна предоставя възможност на гражданите да се възползват от услугата плащане през ПОС терминал, а от друга – облекчава служителите, като премахва нуждата от допълнително ръчно въвеждане на данни за извършените плащания.