АКСТЪР Комуникатор
АКСТЪР Комуникатор

АКСТЪР Комуникатор представлява система, която има за задача да обменя електронни документи. Чрез нея всяка администрация може да изпраща и да получава електронни документи от други администрации.