АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ
АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ
  • Интеграция с деловодна система на общината
  • Попълване и подаване на заявления за административни услуги по електронен път
  • Подписване на документи чрез КЕП
  • Различни методи за разплащане
  • Интеграция с ПИК на НАП

АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ е комплексен продукт, който позволява посредством УЕБ браузър да се регистрира молба за електронна административна услуга към конкретна администрация. Регистрацията на молбата може да стане от дома, офиса или от друга администрация. 

Системата се предлага в два варианта:

  • при първия вариант АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ се интегрира във уеб портала на администрацията. Гражданите могат да  подават  заявките  за услуга директно към сайта на общината, а въведената информация директно се регистрира в документооборотната система;  
  • при втория вариант заявката за услуга се прави на сайта https://auslugi.com/, откъдето автоматично се предава към документооборотната система на съответната администрация. На практика това е централизиран портал за предоставяне на електронни административни услуги. След завеждането документът автоматично или ръчно се насочва по предварително установена технологична верига за съответната услуга.