АКСТЪР Подземни проводи
АКСТЪР Подземни проводи
 

АКСТЪР Подземни проводи e слой от продукта АКСТЪР Кадастър. Той осигурява възможност за съхраняване на инженерни съоръжения, с богат набор условни знаци, за подземни и надземни проводи.