Позиция: Начало >> Left menu-hidden >> Годишен финансов отчет на община Нови пазарАдминистративен регистър

С лице към хората
Сигнали, мнения,
препоръки
Тригодишна прогноза 2017-2019
Публикуване на Годишен финансов отчет на Община Нови пазар за 2015 год
Публикуване на Годишен финансов отчет на Община Нови пазар, съгласно чл.170 от ЗПФ и т.33 и т.34 от ДДС № 16/13.12.2014г.
Баланс за 2012 година
Отчет за изпълнение на бюджет 2012 година
Отчет за извън бюджетни сметки и фондове
Обща рекапитулация по параграфи на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2012 година
Обяснителна записка към финансовия отчет на община Нови пазар за 2012 година
Одитен доклад на Сметна палата
Становище на Сметна палата
Архив 2010 година
[назад]  [нагоре]