Позиция: Начало >> Left menu-hidden >> КонкурсиАдминистративен регистър

С лице към хората
Сигнали, мнения,
препоръки
Kонкурс за длъжността Началник отдел "ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС"
З А П О В Е Д № 298
гр.Нови Пазар 30.05.2014 г.
Конкурс за избор на приобретател на учредено право на строеж в общински имот за изграждане на ветроенергиен парк в с.Стан
Конкурс за избор на приобретател на учредено право на строеж в общински имот за изграждане на ветроенергиен парк в с.Сечище
[назад]  [нагоре]