Позиция: Начало >> Left menu-hidden >> РИОСВАдминистративен регистър

С лице към хората
Сигнали, мнения,
препоръки
Решение N ШУ-08-EO/2014
Предоставяне обществен достъп до информация за ОВОС относно инвестиционно предложение " Пункт за разкомплектоване на излезли от употреба МПС и продажба на авточасти втора употреба" в с . Памукчии - Възложител "АУТО ДИЛИ" ООД
Решение N21-ПР/2012г За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС- възложител - "Ново стъкло" ЕАД
РЕШЕНИЕ
ШУ-04-ПР/2012
За преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Възложел " Трейдфарма"
Решение N ШУ-29-ПР/2011
Решение 6 - ПР/2011 г. МОСВ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ ОВОС НА УИНСЛОУ УИНД ПАУЪР
Решение РИОСВ ШУ-01-EO/2011 г.
Решение РИОСВ SHU-14-EO/2010
Решение № ШУ-07-ПР/2010 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Решение № ШУ-01-ЕО/2010 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Решение № ШУ-07-ПР/2009 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Решение № ШУ-50-ПР/2008 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Решение на директора на РИОСВ - Шумен
[назад]  [нагоре]