Позиция: НачалоАдминистративен регистър

С лице към хората
Сигнали, мнения,
препоръки
Заповед № 1162 за образуване на подвижна избирателна секция
Покана и проекто - дневния ред за 17-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 28.10.2016 год., 13,30 часа.
Заповед РД-27-322 на Областна дирекция Земеделие-Шумен
Информационен лист - национален референдум
Срокът за подаване на документи за свободните работни места за формиране на екип от специалисти по Проект „Подкрепа за изграждане на приобщаваща
среда в детските градини в Община Нови пазар” се удължава до 17,00 часа на 21.10.2016 год.
Поздравителен адрес към гражданите на Община Нови пазар.
Програма - Дни на моя град
13 бр. заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя
Заповед № 1094/04.10.2016.г. на Кмета на Община Нови пазар във връзка с провеждане на информационно-разяснителната кампания за национален референдум на 06.11.2016.г.
Заповед № 1093/04.10.2016.г. на Кмета на Община Нови пазар във връзка с провеждане на предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016.г.
Обява за свободно работно място за длъжност Социален работник в
ЦНСТДМБУ-гр.Нови пазар
Обява за свободни работни места за формиране на екип от специалисти :
- психолог (1/2 щат)
- логопед (1/2 щат)
Покана и проекто - дневния ред за 16-то извънредно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 29.09.2016 год., 17.00 часа.
Избирателни списъци за произвеждане на национален референдум на 06.11.2016.г.
Избирателни списъци за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016.г
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността - Началник отдел "Териториално и селищно устройство, екология, земеделие и програми и проекти в областта на строителството, екологията и околната среда"
Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК в Община Нови пазар - избори 2016.г.
Покана - На 22.09.2016г. се навършват 108 години от Независимостта на Република България. По този повод, Община Нови пазар организира тържествено честване на годишнината.
Заповед № 1051/15.09.2016 год. за образуване на избирателни секции - Избори 2016
Съобщение за раздаване на БЧК продукти в ПГ по СС от 14.09.2016г.
Покана и проект на дневен ред за заседанието на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 16.09.2016 год
Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел "ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС"
ПОКАНА за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2015 г на Община Нови пазар
ПОКАНА - Община Нови пазар, кани всички жители и гости на честването на 131 години от Съединението на 06.09.2016г от 10.00 часа на паметника на Христо Ботев в града
По повод 100 години от Тутраканската епопея - Община Нови пазар организира посещение на "Мемориален комплекс - Военна гробница" до с. Шуменци общ. Тутракан
Съобщение относно негодна за пиене вода на чешмите Али чобан и Черкезка
чешма.
Обява за свободно работно място за длъжността
Санитар в Домашен социален патронаж
Обява за свободно работно място в ЦНСТДМБУ- длъжност домакин-хигиенист
Информация по Приложение №2 от
Наредбата за
ОВОС относно инвестиционно предложение на Дюра Тайлс БГ АД
[назад]  [нагоре]